free
Mizuki special moves

Hadouken
D, F, LP
Otoshi
D, F, MP
Dildo
LP + MP